• E-Mail : cindyfo@cindyclinic.com / Phone number : +82-10-9249-9934(Việt Nam) +82-70-7204-2876(Việt Nam)
  • Địa chỉ : Tầng 4, tòa nhà Ara, Seocho-daero 77gil 3, Seocho-gu, Seoul, South Korea. 06615 (cửa ra số 9 ga Gangnam